Kantine

Vi tilbyr kantinetjenester til bedrifter i vårt geografiske område som vi har definert som Mandal – Skien. Hvordan en kantine skal fungere finner vi ut i dialog med kunde. Dette gjelder både utvalg av varer, økonomisk ramme og kvalitet. Vårt mål er å levere det som din bedrift har behov for. Noen ønsker en enkel standard kantine med pålegg i kuvertpakninger, mens andre bedrifter vil ha sunne salater, påsmurte produkter og en varmrett eller to.

For å sikre at vi levere som avtalt har fire viktige fokusområder:
- Kvalitet på råvarer
- Faglig opplæring og oppfølging av ansatte i kantinen
- Produsere i hht IK-mat slik at dine ansatte spiser trygg mat
- Økonomisk forsvarlig drift